okyanus in�aat boya Kocaeli logo
OKYANUS �N�AAT
 BOYA �ATI ve �ZOLASYON.
T�rk Web Ajans

 


 

T�rk Web Ajans

�LET���M

MERKEZ - KOCAEL�

Yeni�ehir Mah. Atacan Sk. No:25/A �zmit - Kocaeli / T�RK�YE

Tel & Faks
0262 311 00 61

Gsm
0532 589 24 45

E-posta
info@okyanusinsaatboya.com

HaritaBarkot

Ak�ll� telefonuz ile okutarak adres, telefon e-posta ve navigasyon gibi �zellikleri kullanabilirsiniz.


 

Kocaeli'nin Mantolama Lideri

 Okyanus in�aat boya �at� ve izolasyon firmam�z 1995 y�l�nda �stanbul'da kurulmu�tur. Y�lda ortalama 480.000 m2 d�� cephe kaplayan firmam�z, mantolama alan�nda olduk�a profesyoneldir. Binalar�n�z�n d�� cephe izolasyon sistemini yaparak sizde %40 a varan kazan�mlar elde edebilirsiniz. Bu kazanc�n�z k�� aylar�nda d���k yak�t giderleri, yaz aylar�nda ise klima elektrik t�ketiminde faturalar�n�za yans�yacakt�r. Yal�t�m (izolasyon) su yal�t�m�, ses yal�t�m� ve �s� yal�t�m� olarak Okyanus Boya kaliteli ve ekonomiktir. % 100 m��teri memnuniyeti esasl� hizmetlerimiz devam etmektedir.   [ Devam�n� Oku ]


�CRETS�Z KE��F

Okyanus �n�aat'� binan�za davet ederek, �l��m bilgilendirme, fiyatland�rma i�lemlerini hemen yapt�rabilirsiniz. Bu i�lemler i�in hi� bir �cret �demezsiniz.

 


3D B�NA MANTOLAMA

 Mantolama yapt�rmay� d���nd���n�z binalar�n�zda, mantolama sonras� olu�acak renk uyumu, s�velerin duru�u, denizlik ve payandalar�n yak���p yak��mayaca�� gibi t�m konular� �nceden g�rebilmenizi sa�l�yoruz.

izocam Kredi kart� ile Mantolama, kart ge�erli olan Mantolamac�

izocam Kredi kart� ile Mantolama, kart ge�erli olan Mantolamac�

izocam Kredi kart� ile Mantolama, kart ge�erli olan Mantolamac�
izocam

�EKERBANK EKO KRED�

12 Ay %0 Vade, 60 Aya varan vade imkanlar�.

KRED� KARTINA 9 AY VADE

�irket b�nyemizde 12 - 15 Ay senet imkan�.

ENERJ� K�ML�K BELGES�

1000m� �zeri projelerde Enerji Kimlik Belgesi hediye.

DENEY�ML� UYGULAMA EK�B�

T�m personelimize i� g�venlik ekipmanlar� ile g�venlik e�itimi ve sigortas�.


Hizmetlerimiz

S�ve �malat� Mantolama Dekorasyon �at� �zolasyon Drenaj D�� Cephe Boya �� Cephe Boyama Tadilat


�al��ma B�lgelerimiz

Ba�iskele �ay�rova Dar�ca Derince Dilovas� Gebze �zmit K�rfez G�lc�k Kand�ra Karam�rsel Kartepe Kocaeli �stanbul Yalova Sapanca Hendek Sakarya Kocaeli

Markalar�m�z
izocam
Filli Boya
izocam
Polisan Boya
izocam
Fawori Boya
izocam
Marshall Boya
izocam
Kale Color
izocam
�zocam
izocam
Dyo Boya
izocam
�bs Boya
izocam
Dalma�ya Boya
izocam
Caparol Boya
izocam
Alligator Boya
izocam
Weber Boya

Referanslar

Okyanus İnşaat Boya - 22.6.2020-2020-izocamT�rk Web Ajans